Vulkan


Informacijski sistem Vulkan je bil razvit za potrebe vodenja evidenc, obvladovanja dokumentov in načrtovanja usposabljanja in nabave opreme v prostovoljnih gasilskih organizacijah.

Izdelan je kot spletna aplikacija, ki obsega naslednja področja:

  • vodenje evidence gasilskih organizacij,
  • vodenje evidence članstva,
  • vodenje evidence opreme,
  • vodenje podatkov o intervencijah,
  • dokumentni sistem, ki omogoča upravljanje z dokumenti, kot so prijave na usposabljanje in predlogi za odlikovanja in priznanja ter napredovanja,
  • načrtovanje potrebnih usposabljanj in ustrezne opremljenosti glede na kategorije gasilskih enot.

V enotni informacijski sistem so vključeni vsi nivoji gasilskih organizacij tako, da ga uporablja več kot 1500 uporabnikov.