SPIN


Informacijski sistem poročanja o intervencijah in nesrečah je bil razvit za potrebe Uprave RS za zaščito in reševanje. Izdelan je kot spletna aplikacija.

Osnovi namen je:

  • izdelavi poročil o nesrečah javljenih centrom za obveščanje (112),
  • izdelavi poročil o nesrečah vodjem intervencij ter območnim enotam Zavoda za gozdove,
  • izdelavi dnevnih poročil o pomembnejših dogodkih s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • grafičnemu prikazu trenutnega stanja lokacij in podatkov o nesrečah n Sloveniji,
  • izdelavi poročil o prevozih vode,
  • izdelavi letnih statističnih poročil s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V sistem poročanja so vključeni vsi centri za obveščanje in ostale enote za zaščito in reševanje v Sloveniji. Sistem aktivno uporablja več kot 3500 uporabnikov. Poleg tega pa so nekateri deli sistema, preko spletnih strani Uprave RS za zaščito in reševanje, neposredno dostopni neregistriranim uporabnikom.