Lo.Polis


Izobraževanja


Modul Pošta

Vedno več šol – osnovnih, srednjih in glasbenih, vrtcev ter drugih zavodov začenja z uporabo modula Pošta, s katerim lahko delovodnik nadomestite s klasificirano evidenco v elektronski obliki.

Če se odločite za modul Pošta, vam začetek dela lahko olajšamo z individualnim izobraževanjem, saj ste v majhnih skupinah bolj učinkoviti. S tem porabimo manj časa, vi pa dobite odgovore na tista vprašanja, ki vam osebno predstavljajo največjo težavo.

Izobraževanje opravimo na vaši lokaciji.

Cena izobraževanja je 50 € na uro + potni stroški.

Izobraževanje običajno traja dve uri. Če je na izobraževanju več uporabnikov, lahko traja tudi dlje, saj več uporabnikov postavi več vprašanj.

Modul Prometej - urniki

Z delavnicami za pripravo urnika predvidoma začnemo v aprilu, natančen razpored delavnic bo objavljen v marcu.

Delavnice so razdeljene v tri vsebinske sklope:

  1. sklop: Priprava izbirnih predmetov
  2. sklop: Priprava podatkov za urnik (predmetnik, skupine, kaj učitelj uči …)
  3. sklop: Priprava urnika

O točnih terminih za delavnice vas bomo pravočasno obvestili po elektronski pošti.