Lisjak


Spletni informacijski sistem Lisjak je bil izdelan v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije. Razvit je bil za potrebe vodenja evidenc, obvladovanja dokumentov, planiranja gospodarjenja z divjadjo.

Na trenutni stopnji izgradnje pokriva naslednja področja:

  • vodenje evidence lovskih organizacij in lovišč,
  • vodenje evidence članstva lovskih organizacij,
  • dokumentni sistem, ki omogoča upravljanje z dokumenti, kot so prijave na usposabljanje in predlogi za odlikovanja in priznanja,
  • izdelavo plana gospodarjenja z divjadjo,
  • spremljanje realizacije odstrela in izgub divjadi iz lovišča ter vodenje potrebnih evidenc,
  • izvedbo postopka kategorizacije odvzete divjadi iz lovišča.

V enotni sistem so vključeni uporabniki vseh lovskih organizacij ter združenj upravljalcev lovišč. Sistem trenutno uporablja preko 500 uporabnikov.