Lo.Polis


Varnost gesla

Zanesljivost gesla je odvisna od dolžine in sestave.

Zanesljiva gesla so daljša in sestavljena iz različnih vrst znakov (male in velike črke, številke, drugi znaki), ugotavljanje zanesljivh gesel vzame veliko časa in truda.

Slaba gesla so kratka (6 ali celo 4 znaki), sestavljena iz le ene ali dveh vrst znakov, zato jih je mogoče preprosto ugotoviti.

Velja pravilo, da si je geslo, ki ga je težko ugotoviti, tudi težko zapomniti. Zato moramo poiskati kompromis med kakovostjo gesla in možnostjo zapomnitve gesla.


Slaba gesla

Slaba gesla so velikokrat sestavljena iz kratkih, pogostih besed, iz ene ali dveh skupin znakov (črke, številke). V skupino slabih gesel sodijo tudi privzeta gesla, ki jih uporabniki ne spremenijo. Hitro jih je mogoče uganiti ob pomoči tehničnih pomagal. Običajno jih sestavljajo besede iz slovarjev, imena, izrazi, izpeljani iz uporabniškega imena, in druge variacije teh besed ter imena domačih živali, datum rojstva in podobni podatki.

Nekaj kategorij slabih gesel:

 • Preprosto uganljive besede, kot so »password«, »passcode« in podobno
 • Uporabnikovo ime oz. uporabniško ime, kot so »Tine«, »NaceNovak«
 • Imena domačih živali »Reks«
 • Preprosta menjava črk »aDmiN«
 • Zaporedja tipk (črk) na tipkovnici »asdf«, »1234«
 • Prazno geslo
 • Kraj rojstva ali datum rojstva uporabnika »5.5.1987«
 • Različne številke, povezane z uporabnikovim zasebnim življenjem (EMŠO, davčna številka ali celo številka avtomobilske tablice)

Zanesljiva gesla

V nasprotju s prej omenjenimi slabimi gesli so zanesljiva gesla daljša (najmanj 8 znakov) in bolj »naključna« – ne besede iz slovarjev (kombinacija črk, številk in drugih znakov s tipkovnice, kot so presledek, podčrtaj, klicaj …). Ugotavljanje takih gesel je časovno potratno.

Zgledi zanesljivih gesel so:

 • »W4caLutxeZ2« – beseda, ki je ni mogoče najti v slovarju; sestavljena iz črk in številk.
 • »5oUpd?Vz2« – beseda, ki je ni mogoče najti v slovarju; sestavljena iz črk, številk in drugih znakov.
 • »24653XteLlpp« – dolgo geslo, sestavljeno iz kombinacije črk in številk.
 • »V živalskem vrtu je 5_@« – dolga fraza, ki si jo je mogoče zapomniti in je sestavljena iz črk, številk in drugih znakov.

Težje zapomnljiva gesla naj bodo zabeležena na mestih, ki niso dostopna ostalim prisotnim v prostoru. Izogibajte se lističem na ekranu, pod tipkovnico ali v prvemu predalu na dosegu roke.

Gesla varno shranite.